Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

FREE DOLPHINS BELGIUMlogo

Η ιστοσελίδα "For a Dolphinarium-free Belgium" (Fb) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Patricia Willocq και τον Yvon Godefroid (Fb), και αποτελείται από άρθρα, εικόνες, και αποδεικτικά στοιχεία εναντίον της αιχμαλωσίας των κητωδών, που προέρχονται από τις ιστοσελίδες διαφόρων οργανώσεων, όπως η Βελγική Dauphins Libres, το Αμερικανικό (και παγκόσμιο) Dolphin Project, η Βρεττανική Marine Connection, η Βρεττανική (και παγκόσμια) WDC and η Γαλλική La Dolphin Connection

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προωθήσει την ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα της εκμετάλλευσης των δελφινιών που κρατούνται αιχμάλωστα στο Βέλγιο (Phin'nventory*) αλλά και να καταδείξει πως (και πώς) οι φυσιολογικές και γνωστικές ικανότητες των κητωδών είναι εντελώς ασύμβατες ακόμα και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες που μια μπορεί να προσφέρει μια τεχνητή εγκατάσταση, είτε αυτή βρίσκεται στο Βέλγιο, είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Δεν υπάρχουν "καλά" δελφινάρια, επισημαίνει ο Yvon Godefroid. Υπάρχουν μόνον χειρότερα από άλλα. 

Καλή περιήγηση!
 dolphinsbelgium photos
image 


 
There are no "good" dolphinariums, there are only worse ones.
 

Il n’y a pas de "bons delphinariums", il n’y en a que de pires.To read in English go at http://www.dolphinsbelgium.org/en/contact/nous


*Cetacean Database

Δεν υπάρχουν σχόλια: