Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

WORLD DAY FOR CAPTIVE DOLPHINS
 Born Free Foundation Fb
 posted also here


Since the last dolphin show in the UK  closed its doors 1993, July 4th has been marked as "World day for captive dolphins". 

The same photo hereposted also here

Δεν υπάρχουν σχόλια: